KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

ČERPÁME Z DLHOROČNÝCH SKÚSENOSTÍ

Kataster nehnuteľností

Administratívu na katastri nehnuteľností s nami zvládnete bez starostí a komplikácií.

Poskytujeme komplexné služby od zisťovania polohy zdedených podielov parciel, ich následné vytýčenie v teréne, prevedenie do katastrálnej mapy geometrickým plánom, rozdelenie podľa podielov cez žiadosť o zápis do katastra nehnuteľnosti.

S čím všetkým vám pomôžeme:

  • Vytýčovanie hraníc parciel c-kn stavu podľa katastrálnej mapy z existujúcich súradníc z archívu katastra
  • Identifikácia z pozemnoknižnej (pôvodné vlastníctvo pred socialistickým režimom) mapy do katastrálnej mapy.
  • Zameranie rodinného domu, garáže, rozostavanej stavby pre vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácií, pre úver, dedičské konanie.
  • Vyhotovenie geometrického plánu pre rozdelenie parciel na výmery a tvar požadovaný vlastníkom.
  • Vytyčovací náčrt – doklad o vytýčení hranice pozemku.

Ďalšie služby

INFORMUJEME VÁS

Všetky okolnosti a súvislosti vám zrozumiteľne vysvetlíme, aby ste sa vždy vedeli správne rozhodnúť a by ste správne chápali výstupy a cenu našej práce.

SME TU PRE VÁS

Môžete s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo emailom. Na vaše otázky a požiadavky sme schopní reagovať do niekoľkých hodín.
l

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vždy zohľadňujeme vaše požiadavky a robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní nielen s našimi službami, ale aj s komunikáciou s nami.

Napíšte nám