0949 830 335 micikpeter@gmail.com

CENNÍK

KOMPLETNÝ CENNÍK NAŠICH SLUŽIEB

Cenník služieb

  • Vytýčenie hranice pozemku od 50 €
  • Vypracovanie elaborátu adresného bodu 30 € (pri vyhotovení zameraní stavby), samostatný výjazd 45€
  • Polohopisné a výškopisné zameranie zameranie pozemku od 90 €
  • Vytýčenie stavby rodinného domu od 90 €

Cenník geometrického plánu

 

  • rozdelenie pozemku od 160 €
  • obnovu parcely registra E od 190 €
  • na vyňatie z pôdneho fondu od 170 €
  • na zameranie stavby (rozostavaná, ku kolaudácií) od 150 €
  • na zriadenie vecného bremena od 150 €

0949 830 335

micikpeter@gmail.com

Napíšte nám